چطور خرید کنم؟

بازار تهاتر ایرانیان

بازار تهاتر ایرانیان به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان کشور و نیز به عنوان عضو هیأت موسس انجمن انبوه سازان مسکن دارای شبکه فعالان اقتصادی در بخش های صنعت و عمران و کشاورزی و بازرگانی ، متشکل از کارخانجات و انبوه سازان و شرکت های بازرگانی و نیز شرکت های خدمات فنی و مهندسی و رایانه ای و غیره در سطح 26 استان کشور است و همچنین این بازار با حدود 70000 (هفتاد هزار) عضو شبکه بازار تهاتری بین المللی در دیگر کشور ها بدون نیاز به گشایش اعتبار اسنادی (L/C ) ، ارتباط تجاری دارد. بازار تهاتر ایرانیان مبتکر طرحی نو در مناسبات و مبادلات تجاری بوده که با اجرای روش نوین تهاتری ، کلیه فعالیت های اقتصادی و معاملات بازرگانی و غیره از طریق گردش اعتبار بین اعضای خود تحقق یافته و دیگر نیاز به عبور از مجاری محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن نخواهند بود.این طرح در نظام پرداخت و دریافت بسیاری از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مرتبط هم اکنون درسطح 650 کارخانه و انبوه ساز و بخش های کشاورزی و شرکت های بازرگانی و خدماتی یاد شده و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی عضو در سطح کشور پیاده سازی شده است

نمایندگی ها

آدرس:ساری، خیابان معلم، میدان معلم، بلوار شهدا، نبش کوچه یاس، ساختمان خضرا، دفتر نمایندگی استان مازندران، دکتر سیف اله طالبی

تلفن:01133204702

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی مشهد، آقای حسین آقایی

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی شیراز، مهندس بهرام فروهی

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی شهرکرد، مهندس محمدعلی رستمی فرد

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی یزد، مهندس حمیدرضا کریمیان قناد

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر مرکزی بازار تهاتر ایرانیان

تلفن:02140225346

مسیر دسترسی

آدرس:دفترنمایندگی تبریز، آقای سید مهدی حمیم اسکویی

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی سمنان، خانم دکتر عسگرزاده

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی قم، آقای ابوالفضل محمدی

تلفن:

مسیر دسترسی

آدرس:دفتر نمایندگی اهواز، آقای نوراله سلطانی

تلفن:

مسیر دسترسی