چهارشنبه 01 آبان 98

دیدار متقاضیان نمایندگی استانی و مدیران بازار تهاتر ایرانیان

شنبه 05 مرداد 98

بازار تهاتر اروپا از بلغارستان توسط بازارتهاتر ایرانیان فعال می شود

چهارشنبه 19 تیر 98

درمراسم چهارمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال صورت گرفت:

پنج شنبه 30 خرداد 98

دیدار مدیرعامل و مسئولین بازارتهاتر ایرانیان وجمعی از مقامات بلغارستان درتهران

چهارشنبه 01 خرداد 98

حضور بازار تهاتر ایرانیان در نوزدهمین اجلاس ایران و بلغارستان

دوشنبه 30 مهر 97

حضور فعال بازار تهاتر ایرانیان در دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

دوشنبه 30 مهر 97

حضور بازار تهاتر ایرانیان در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری