حضور بازار تهاتر ایرانیان در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نمایشگاه  « مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری » با حضور بیش از ۱۸۰ نهاد و شرکت دولتی و خصوصی برپا شده، که در آن فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه شهرسازی شامل سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید و توسعه‌گران و همچنین فعالیت‌های بخش بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های نابسامان شهرها به معرض دید عموم گذاشته شده است. بازار تهاتر ایرانیان جهت ارائه  توانمندی ها و دستاوردهای خود در این نمایشگاه حضور دارد.