حضور فعال بازار تهاتر ایرانیان در دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین در تاریخ 14 شهریور ماه 1397 با حضور پر شور مقامات دولتی و بخش خصوص ایران و چین دربرج میلاد تهران برگزار گردید. بازار تهاتر ایرانیان در این دوره از همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین حضوری فعال داشت. پس از برگزاری افتتاحیه در بخش های تخصصی همایش شامل پنل گردشگری و صنایع دستی و پنل اقتصادی و بازرگانی به بررسی مسائل و مشکلات در این دو حوزه ی مهم بین دو کشور پرداخته شد.