دیدار متقاضیان نمایندگی استانی و مدیران بازار تهاتر ایرانیان

جلسه فیمابین متقاضیان نمایندگی استانی و مدیران بازار تهاتر ایرانیان در محل سالن چند منظوره مجتمع برلیان مال از زیر مجموعه های هولدینگ بازار تهاتر ایرانیان در تاریخ 98/7/25 برگزار گردید .

در این جلسه صمیمی که حدود 3 ساعت بطول انجامید مدیران و مدیر عامل شرکت بازار تهاتر ایرانیان با متقاضیان نمایندگی استانهای فارس ، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی ، قزوین ، قم ، سمنان ، بندرعباس ، تهران و مازندران که اغلب از نمایندگان سابق بازار تهاتر ایرانیان بودند در خصوص فرآیند و روش کار بازار تهاتر و نحوه فعالیت نمایندگان و آیین نامه ها  به بحث و گفتگو پرداختند و همچنین بخشی از جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت .

در نهایت جلسه با ضیافت ناهار که توسط بازار تهاتر ایرانیان ترتیب داده شده بود پایان یافت .